Schoolvakanties 2013-2014

Op deze pagina vind je alle Nederlandse schoolvakanties 2013-2014. Met ingang van schooljaar 2013-2014 bepaalt het ministerie ook de data voor de kerstvakantie en de meivakantie. Dat is nieuw ten opzichte van vorige jaren. Scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Alleen de data van de herfstvakantie en de carnavalsvakantie / voorjaarsvakantie zijn nu nog adviesdata. Met name in de grensgebieden van de drie regio's wordt hier soms van afgeweken.

Voortgezet onderwijs

Vanaf dit schooljaar wordt de landelijk vastgestelde zomervakantie in het voortgezet onderwijs gewijzigd. Dezegaat van 7 naar 6 weken. In de zomer van 2014 krijgen leerlingen in het VO daar voor het eerst mee te maken. Dan duurt de zomervakantie dus ook voor hen 6 weken.

Data schoolvakanties Nederland schooljaar 2013-2014

Lees hieronder de data voor de schoolvakanties 2013-2014. Omdat scholen voor bepaalde vakanties mogen afwijken van de adviesdata, adviseren wij om altijd de gegevens van de school te raadplegen.

Tabel: Schoolvakanties 2013-2014 Nederland
VakantiedataRegioSchoolvakantie
29.06.2013 - 11.08.2013 Regio zuid, basisonderwijs Zomervakantie
29.06.2013 - 18.08.2013 Regio zuid, voortgezet onderwijs Zomervakantie
06.07.2013 - 18.08.2013 Regio noord, basisonderwijs Zomervakantie
06.07.2013 - 25.08.2013 Regio noord, voortgezet onderwijs Zomervakantie
20.07.2013 - 01.09.2013 Regio midden, basisonderwijs Zomervakantie
13.07.2013 - 01.09.2013 Regio midden, voortgezet onderwijs Zomervakantie
12.10.2013 - 20.10.2013 Regio zuid Herfstvakantie
19.10.2013 - 27.10.2013 Regio noord en midden Herfstvakantie
21.12.2013 - 05.01.2014 Alle regio's Kerstvakantie
15.02.2014 - 23.02.2014* Regio midden en zuid Carnavalsvakantie / Voorjaarsvakantie
22.02.2014 - 02.03.2014 Regio noord Carnavalsvakantie / Voorjaarsvakantie
26.04.2014 - 05.05.2014 Alle regio's. Meivakantie**
05.07.2014 - 17.08.2014 Regio noord,
basis- en voortgezet onderwijs
Zomervakantie
12.07.2014 - 24.08.2014 Regio zuid,
basis- en voortgezet onderwijs
Zomervakantie
19.07.2014 - 31.08.2014 Regio midden,
basis- en voortgezet onderwijs
Zomervakantie

*Let op: Regio Zuid wijkt veelal af van de adviesdata in de carnavalsvakantie!
**Let op: in Nederland zijn vanaf 2013-2014 alleen de herfst- en carnavalsvakantie nog adviesdata!**